Akın, M. H., Karamustafa, K. ve Öztürk, Y. (2021) “Kapadokya Bölgesinin Destinasyon Rekabetçiliğinin Paydaşlar Perspektifinden Değerlendirilmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), ss. 443–458. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/426 (Erişim: 23 Temmuz 2024).