Aktaş, A. C. ve Köroğlu, Özlem (2021) “Turist Rehberlerinin Yorumlayıcı Rolünün Turist Destinasyon Sadakati Üzerine Etkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1), ss. 678–703. Erişim adresi: https://tutad.org/index.php/tutad/article/view/440 (Erişim: 17 Mayıs 2022).