Kocaman, S. (2021) “Nomadlıst’de Dijital Göçebeler Tarafından 2020’de En Fazla Tercih Edilen Destinasyonların Destinasyon Seçim Kriterlerine Göre Kümelendirilmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 799–815. doi: 10.26677/TR1010.2021.739.