Özkan, T. ve Alan, B. (2021) “Burdur Kentinin Markalaşmasında Soyut ve Somut İmaj Unsurlarının Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 816–828. doi: 10.26677/TR1010.2021.740.