Acun Köksalanlar, A. ve Köroğlu, A. (2021) “Yabancı Turistlerin Tipolojilerine Göre Seyahat Sağlık Risk Algıları ve Önleme Davranışlarının Belirlenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 851–876. doi: 10.26677/TR1010.2021.742.