Kardeş Çolakoğlu, N. ve Ulema, Şevki (2021) “En İyiler Sosyal Medyayı Nasıl Kullanıyor: Instagram Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 877–891. doi: 10.26677/TR1010.2021.743.