Aşıroğlu, B. ve Çuhadar, M. (2021) “Üniversite Öğrencilerinin Destinasyon İmajı Algısı Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi: Lavanta Turizmi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 925–945. doi: 10.26677/TR1010.2021.746.