Türker, N. ve Ayyıldız, S. (2021) “Yenice Mutfak Kültürünün Vegan Mutfak Kapsamında İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 946–968. doi: 10.26677/TR1010.2021.747.