Halaç, H. H. ve Saatci İzci, B. (2021) “Kent Sanal Turlarında Kültürel Mirasın Değerlendirilmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 985–1004. doi: 10.26677/TR1010.2021.749.