Paslı, M. M. (2021) “Sakin Şehir Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1005–1017. doi: 10.26677/TR1010.2021.750.