Özdemir Güzel, S. (2021) “Beş Yıldızlı Otel Çalışanlarının Covid-19 Sürecini Değerlendirmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1018–1033. doi: 10.26677/TR1010.2021.751.