Ayar, İlknur ve Tarakcı, H. (2021) “Kahve Dükkanında Türk Kahvesi: Tüketici Tutumları Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1070–1087. doi: 10.26677/TR1010.2021.754.