Özgül Katlav, E. ve Aykaç, E. (2021) “Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Belek Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1150–1166. doi: 10.26677/TR1010.2021.759.