Alimanoğlu, Çağla ve Yazıcı Ayyıldız, A. (2021) “Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirler Üzerine Çevrimiçi Bir Araştırma: TripAdvisor Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1167–1183. doi: 10.26677/TR1010.2021.760.