Demirci, B. (2021) “Türkiye’deki Gastronomi Müzelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1184–1199. doi: 10.26677/TR1010.2021.761.