Akgül, O. ve Köroğlu, Özlem (2021) “Rehberli Turlarda Algılanan Değer, Akış Deneyimi ve Davranışsal Niyet İlişkisi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1200–1219. doi: 10.26677/TR1010.2021.762.