Yaşarsoy, E., Koç, D. E. ve Ulema, Şevki (2021) “Kültürel Miras Farkındalığı: Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1299–1318. doi: 10.26677/TR1010.2021.767.