Ayaz, N. ve Apak, Ömer C. (2021) “Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1319–1331. doi: 10.26677/TR1010.2021.768.