Karadağ, L. ve Yeşiltepe Erkayıran, B. (2021) “Z Kuşağının Tatil Tercihini Etkileyen Faktörler”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1332–1348. doi: 10.26677/TR1010.2021.769.