Üzülmez, M. ve Onur, M. (2021) “Osmaniye Mutfak Kültüründe Yer Alan Yemek Ritüelleri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1349–1368. doi: 10.26677/TR1010.2021.770.