Akgöl, Y. ve Ayazlar, G. (2021) “Turizm ve Festival İlişkisine Yönelik Araştırmaların Bibliyometrik Haritalandırılması (1975-2020)”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1369–1387. doi: 10.26677/TR1010.2021.771.