Aylan, F. K. (2021) “Bisiklet Turizmi Bağlamında Bisiklet Dostu Şehir Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: Twitter Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1388–1403. doi: 10.26677/TR1010.2021.772.