Dalan, C. ve Arıkan Saltık, I. (2021) “Paydaşların Bakış Açısıyla Muğla İli Sağlık Turizmi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1451–1473. doi: 10.26677/TR1010.2021.775.