Çakmak, M. ve Çöp, S. (2021) “Fast Food Restoranlarını Tercih Eden Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1474–1486. doi: 10.26677/TR1010.2021.776.