Mutlu, Çiğdem ve Akbaş, Z. (2021) “11 Eylül Saldırıları ve 2008 Ekonomik Krizi Örnekleri Üzerinden Terör ve Ekonomik Kriz Olgularının Yumuşak Güç Unsuru Olarak Turizme Etkileri”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1487–1508. doi: 10.26677/TR1010.2021.777.