Yetiz, F. ve Ilgaz, B. (2021) “Küçük ve Orta Ölçekli Otel İşletmelerinin Banka Kredi Limitlerinin Revizesinde Kredi Tahsis Ön Değerlendirme Kriterlerinin Önemi: AHP Analizi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1509–1524. doi: 10.26677/TR1010.2021.778.