Mancı, A. R. ve Tengilimoğlu, E. (2021) “TripAdvisor Ziyaretçi Yorumlarının İçerik Analizi: Göbeklitepe Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1525–1545. doi: 10.26677/TR1010.2021.779.