Sarı Gök, H. (2021) “Gönüllü Turizm Konusunda Yapılan Araştırmaların Bibliyometrik Analizi: Scopus Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1546–1567. doi: 10.26677/TR1010.2021.780.