Vatansever Toylan, N. ve Ertürk, K. C. (2021) “Trakya Bağ Rotasında Bulunan İşletmelerin Hizmet Kalitesinin Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1568–1588. doi: 10.26677/TR1010.2021.781.