Soylu, A. G. ve Durlu Özkaya, F. (2021) “İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği Konulu Hakem Denetimli Makalelerin Bibliyometrik Profili”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(2), ss. 1589–1602. doi: 10.26677/TR1010.2021.782.