Karacaoğlu, S. ve Cankül, D. (2021) “Turizm Rehberliği Öğrencilerinin Mesleki Kariyer Algılarının Belirlenmesi: Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1616–1634. doi: 10.26677/TR1010.2021.810.