Özel, G., İnak, A. ve Özel, C. (2021) “Konaklama İşletmelerinde Covid-19 Sonrası Uygulanan Sağlık ve Güvenlik Uygulamalarının Örgüte Uyum ve İşgören Performansı Üzerine Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1652–1669. doi: 10.26677/TR1010.2021.812.