Işkın, M. (2021) “Kurumsal İtibarın Yiyecek-İçecek İşletmeleri İmajı Üzerindeki Etkisinde Müşterilerin Hijyen Algılarının Rolü”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1670–1686. doi: 10.26677/TR1010.2021.813.