Yıldırgan, R. ve Bilgiçli, İsmail (2021) “Turizmde Kısa Süreli Konut Kiralama: Sapanca Destinasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1687–1703. doi: 10.26677/TR1010.2021.814.