Kalaba, B. ve Saçlı, Çağrı (2021) “Hizmet Kalitesi ile Yenilenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Hatay Arkeoloji Müzesi Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1704–1722. doi: 10.26677/TR1010.2021.815.