Kale, E. (2021) “Konaklama İşletmelerinde Girişimci ve Pazar Yönlülüğün Örgütsel Performansa Etkisi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1723–1738. doi: 10.26677/TR1010.2021.816.