Sezgin, M. ve Yurtlu, M. (2021) “Dijital Pazarlama Yöneticilerinin Bakış Açısıyla En Uygun Otel Seçimi: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve PROMETHEE Yaklaşımı”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1756–1784. doi: 10.26677/TR1010.2021.818.