Acar, A. ve Uğur, İsa (2021) “Uluslararası Zincir Otellere Yönelik Tripadvisor Yorumlarının Duygu Analizi Yöntemi ile Değerlendirilmesi: Ankara Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1803–1814. doi: 10.26677/TR1010.2021.820.