Altıntaş, F. F. (2021) “Akdeniz Ülkelerinin Destinasyon Rekabetçilik Performanslarının Analizi: MAIRCA ve MARCOS Yöntemleri ile Bir Uygulama”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1833–1856. doi: 10.26677/TR1010.2021.822.