Aykaç, E. ve Tekeli, M. (2021) “Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumu: Çorum İli Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1874–1895. doi: 10.26677/TR1010.2021.824.