Akın, A., Akın, A., Baş, M. ve Karakan, H. İbrahim (2021) “Pandemi Döneminde TaTuTa Çiftliklerinin Uyguladığı Stratejiler”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1896–1911. doi: 10.26677/TR1010.2021.825.