Baytok, A. ve Boyraz, M. (2021) “Otel İşletmelerinde Çevre Yönetim Sistemi Engelleyicileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1927–1944. doi: 10.26677/TR1010.2021.827.