Çimenci, M. ve Yazıcı Ayyıldız, A. (2021) “Pamukkale’de Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Termal Otel İşletmelerine Yönelik EŞikayetlerin İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1945–1960. doi: 10.26677/TR1010.2021.828.