İflazoğlu, N., Can, İpek I., Nur, M. ve Cevent Nisani, E. (2021) “Covid 19 Pandemisi Sürecinde Turizm Eğitimi Alan Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Turizm Sektörüne Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma: Hatay Örneği”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 1982–2001. doi: 10.26677/TR1010.2021.830.