Güven, E. Özlem, Çay, A., Özavcı, R. ve Korkutata, A. (2021) “Pandemi Döneminde Boş Zamanı Değerlendirme Davranışlarının Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2017–2035. doi: 10.26677/TR1010.2021.832.