Özdemir, F. ve Demirci, İsmail (2021) “Presenteizmin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Adana İlinde Faaliyet Gösteren Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2049–2066. doi: 10.26677/TR1010.2021.834.