Çavuşgil, B. ve Erden Ayhün, S. (2021) “Hizmet Kalitesi ve Müşteri Tatmininin Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi: Z Kuşağı Kahve Dükkânı Müşterileri Üzerine Bir Araştırma”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2067–2085. doi: 10.26677/TR1010.2021.835.