Özmen Arısoy, N., İnce, E. ve Olcay, A. (2021) “Mutfak Departmanı Personelinin Kişisel Hijyen Bilgi ve Uygulamaları: Şanlıurfa İli Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2086–2106. doi: 10.26677/TR1010.2021.836.