Toker, A. (2021) “Yayımla veya Yok Ol! Rekreasyon Yönetimi Araştırmaları Nereye Gidiyor? Bibliyometrik Bir Değerlendirme”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2107–2126. doi: 10.26677/TR1010.2021.837.