Çelen, O. ve Tuna, M. (2021) “Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanların Kraliçe Arı Sendromu Algılarının Ölçülmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması”, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(3), ss. 2127–2148. doi: 10.26677/TR1010.2021.838.